Rijswijk 11 februari 2015

Inleiding.
Vandaag was onderstaand bericht te lezen op TV West.
In de gemeente Rijswijk wordt de meeste energie verspild van heel Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de website BespaarNu.nl. Op de site kunnen alle huiseigenaren in Nederland zien hoeveel geld ze zouden kunnen besparen op hun energierekening. Ook is op die manier te zien welke gemeenten het meeste energie verspillen en welke gemeenten het zuinigst zijn. In Zuid-Holland is de gemeente Pijnacker-Nootdorp het zuinigst met energie.
Rijswijk staat in de ranglijst op de 393e en laatste plek. Met 25.593 woningen kent deze gemeente een energiekosten van € 39.000.000 per jaar. Op hun eigen energiekosten zou de gemeente 16 miljoen euro kunnen besparen aldus dit onderzoek. 'Zowel gemeenten als hun
inwoners zijn niet ambitieus genoeg als het om besparing van energie gaat', zegt Chris Vuijk van BespaarNu.nl. 'Maar de overheid heeft wel de verplichting om een paar miljard te bezuinigen. Anders is de energie straks echt op.' Volgens Vuijk zouden gemeenten als Rijswijk veel meer kunnen doen om mensen te stimuleren om hun woning energiezuinig te maken, bijvoorbeeld met subsidies. Vuijk: 'Energie boeit 95 procent van de mensen niks, dus het moet om geld gaan. Als mensen bijvoorbeeld weten dat een isolerende vloer van 1000 euro binnen drie jaar is terugbetaald, dan pas heb je hun aandacht. De overheid laat daar nu kansen liggen.' Naar aanleiding van bovenstaande, heeft ondergetekende op basis van artikel 42 van het reglement van orde van de Gemeenteraad van Rijswijk de volgende vragen;
1. Bent u bekend met bovengenoemd artikel?
2. Kunt u zich vinden in de resultaten van het onderliggende onderzoek van BespaarNu.nl.?
3. Bent u het met ons eens dat dit een buitengewoon slechte positie van de gemeente Rijswijk is?
4. Bent u het met de stelling van dit onderzoek eens dat de gemeente veel meer kan doen om mensen te stimuleren hun woning energiezuinig te maken?
5. Bent u bereid met de woningbouw coöperaties te overleggen wat hun taak en verantwoordelijkheid hierin is?
6. Zo ja, bent u bereid op de meest korte termijn hieromtrent nadrukkelijk actie te ondernemen en beleid te ontwikkelen ter verbetering van de huidige situatie?
7. Zo neen, waarom meent u dat dit niet noodzakelijk is?
8. Bent u bereid aan te geven dan wel te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen hieromtrent op korte termijn reeds getroffen kunnen worden?