Onlangs nam de fractie van der Horst kennis van het artikel op de website van de NOS inzake de ontwikkeling van plastic wegen 1. Ook andere media hebben hier aandacht aan besteed 2.

KWS Infra (onderdeel van VolkerWessels) presenteerde het nieuwe concept PlasticRoads, dat naar eigen zeggen onderhoudsvrij en weerbestendig is. Het materiaal dat wordt gebruikt bestaat voor 100% uit gerecycled plastic. Het bedrijf zoekt momenteel naar partners in onder meer de productie-industrie en kennisinstellingen waaronder universiteiten. KWS geeft aan dat het Rijk, provincies en gemeenten goed zijn voor 99% van hun werk. Rotterdam heeft zich inmiddels bij KWS gemeld voor het faciliteren van een  proefproject.

Fractie van der Horst ziet ook in Rijswijk kansen voor dit nieuwe ontwikkelde concept. Bij succes biedt dit namelijk fantastische mogelijkheden. Het kan kostenbesparend werken en is goed voor het milieu. Onderhoudsvrije wegen leiden tevens tot van verbetering van de verkeersdoorstoom en vermindering van CO2-uitstoot.

Het gebruik van gerecycled plastic kan bovendien zorgen voor een structurele herbestemming van plastic afval in Rijswijk wat uiteindelijk ook het milieu ten goede komt. Hoe meer plastic afval we op deze manier nuttig kunnen hergebruiken, hoe minder plastic er verbrand hoeft te worden en hoe minder plastic er in de natuur terecht zal komen.

De fractie van der Horst wenst hierover, op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Heeft het college kennis genomen van dit artikel?

2. Is het college bereid om in Rijswijk - bijvoorbeeld in samenwerking met Rotterdam of omliggende gemeenten of de provincie - mee te werken aan een experiment ‘Plastic Road’? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid de mogelijkheden en de kosten van een pilotproject te onderzoeken en door te rekenen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om de kosten voor dergelijk pilotproject in de begroting 2016 op te nemen? Zo nee, waarom niet?