Geacht College,

“Sneller dan verwacht, start op het oude Gistfabriek-terrein een voor Nederland ongekende en ook ongewisse operatie, die tot stijging van het grondwater kan leiden onder huizen, wegen en andere bebouwing in Delft en omringende gemeenten”. Aldus de krant Delft op zondag van 23 april jl.

De gemeente Delft wil in mei al een begin maken met wat nog nooit eerder in het land in deze omvang is gebeurd: het stap voor stap dichtdraaien van de tientallen pompen in de buurt van het Haantje, die – elke dag opnieuw – en kleine 29000 kubieke meter water naar boven halen onder deze stad en wijde omgeving. Dit terwijl jaren geleden TNO en waterkundig instituut Deltares al waarschuwden voor ernstige consequenties, indien alle pompen in één klap zouden worden uitgezet. In een straal van zes kilometer rond het Gistterrein zou het 'hogere' grondwater (kort onder straatniveau) sterk kunnen gaan stijgen. Een dergelijke abrupte stopzetting zou leiden tot onder meer ontwrichting van bebouwing in een groot deel van Delft en naburige steden zoals in Rijswijk en Den Hoorn, voorzagen de wetenschappelijke onderzoekers.

Beste John,

Wil jij de onderstaande vragen uitzetten voor dinsdagavond raadsvergadering?

Vragen over ,
In het Rijswijks dagblad lees ik dat het 5000 M2 Restaurant mogelijk niet doorgaat?
Fam. Chen zou klaar zijn met eigenaren huurpanden en gemeente Rijswijk?
Verschillende malen zouden de eigenaren door de gemeente op kosten zijn gejaagd.
Doordat iedere keer bouwtekeningen en plannen werden geweigerd.
Wat is nu precies de status van deze berichtgeving?
Daarnaast een bewering :dat de fam.Chen wel degelijk een overeenstemming heeft met de
gemeente van 15 jaar . En dat wereldrestaurant de watertuinen zich binnen een half jaar
gaat vestigen In Rijswijk?
Kortom kan de raad is op een normale manier meegenomen worden? in dit soort plannen.
En niet dat er nu door niet raadsleden, berichten de wereld in gezonden worden waar kop
noch staart aan zit.
Jammer dat de raad weer bijgepraat wordt ,door de pers en facebook en Twitter

2e vraag over Hoornbrug?

Wethouder Björn Lugthart is er altijd als het om ouderen gaat.
De zorg is in deze tijd heel belangrijk.
Fractie van der Horst is blij dat Rijswijk alert is!

 

De inwoners vormen de basis van ons succes, ze vormen de basis voor het verhaal van Rijswijk. Iedere inwoner, in iedere wijk, elke ondernemer moet er trots op zijn om “RIJSWIJKER” te mogen zijn.

Voorzitter, dames en heren, Hier zijn we dan als raad en college, als coalitie en oppositie. We zijn halverwege deze raadsperiode. Een goed moment om hier even stil te staan. Het is en blijft ten slotte ‘mensen werk’. Besturen, dat doen we als Raad en college samen. Soms komt er een kink in de kabel, maar als het goed is, weet je kracht te herwinnen om door te gaan. Zo, voorzitter is deze coalitie en dit college dit jaar door gegaan.
Voorzitter, Zijn wij als raad en college klaar met de voorbereidingen op 2017? Als ik de stukken goed gelezen heb meen ik dat we dat zijn.
 
Samen werken aan een goede bestuurscultuur. Raad in zijn kracht, college aan de slag, ruimte voor burgers, organisaties en ondernemingen om mee te denken.
Uitgangspunt daarbij is: wij zijn hier voor de burger, de burger is er niet voor ons! Als gemeente moeten we alle dienstverlening bieden die burgers, organisaties en ondernemers van een gemeente vragen en mogen verwachten.
 
Veel ambities van deze maar ook van de vorige coalitie zijn het afgelopen jaar gerealiseerd. Zomaar een greep;
• De nieuwe Haagweg is open gegaan.
• Beide, de sociale wijkteams en het jeugdteam zijn aan de slag gegaan.
• Inwoners, bedrijven en organisaties werkten mee aan de Stadsvisie en de Cultuurvisie. Voor fractie van der Horst is daarbij uitgangspunt dat bestaande culturen zoals de schouwburg, de bibliotheek, Trias in Rijswijk behouden blijven.
• Het aantal misdrijven in onze gemeente is gedaald.
• Met heel veel inspanning en energie is er onlangs een besluit genomen over het paarde weitje.
• Er is studentenhuisvesting gerealiseerd.
• In 2015 zijn in RijswijkBuiten 285 kavels verkocht.
• Onvoorziene ontwikkelingen waren er ook, zoals de grote scholenbrand. Dankzij de inzet van vele konden alle kinderen van de door brand getroffen scholen na de zomervakantie weer naar school. Dank met name aan wethouder onderwijs voor al haar inspanningen in deze.
Fractie van der Horst is verheugd met al deze initiatieven die nu zijn of worden gerealiseerd!

In 1938 zamelden de Rijswijkse bevolking geld in ter ere van het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Van het geld werd een hoge lantaarn gemaakt en geplaatst op de hoek van de Lindelaan en de Willemstraat. Door het drukke verkeer verdween het monument naar Park Hofrust om te verpauperen. Hans Paping wil hier verandering in en overhadigde donderdag een petitie ‘Wilhelminamonument naar Ruysdaelplein’ aan wethouder Marloes Borsboom.

“Vier jaar geleden zag ik het vervallen monument in een verloren hoekje van Park Hofrust. Vol grafitte, met ontbrekende stukken.Niemand wist wat het was. Uiteindelijk ontdekte ik dat het de Wilhelminalantaarn is, waarvoor de Rijswijkse bevolking geld bijeen bracht. Ter ere van het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina 1898-1938”, vertelt Hans Paping.

De Lindelaan was tot de jaren zestig een drukke weg, waarover al het verkeer voor Westland ging. De auto’s moesten om het monument heen rijden. Daarom besloot het gemeentebestuur toen het te verplaatsen. En daarna is men het vergeten. Paping: “Terug op de oude plek kan niet, maar wel kan het op het Ruysdaelplein komen. Dat geeft ook allure aan Oud Rijswijk. Een ‘eyecatcher’ om Oud Rijswijk meer op de kaart te zetten. Het oude centrum is uniek”.

Hans ging rond met een pepitie en kreeg veel bijval. Diverse maatschappelijke organisaties hebben ondertekend: Historische Vereniging Rijswijk, SBOR, Werkgroep metamorfose Ruysdaelplein, politieke partijen BVR en fractie Henny van der Horst. Ook vele handtekeningen van winkeliers en burgers worden aangeboden.

Inmiddels is er ook de werkgroep Metamorfose Ruijsdaelplein met bewoners van het plein. Zij zijn al een paar keer bijeen geweest en gaan zich de komende periode verder inspannen voor de realisatie van de restauratie en verhuizing van het Wilhelminamonument/lantaarn. Dinsdag gaat Hans Paping de gemeenteraad toespreken om ook hun steun te krijgen voor het plan.

 

 

 

 

Rijswijk zoekt een nette oplossing voor verhuizing pachter paarden weitje.
En heeft deze gevonden!
Pachter gaat naar het Jaagpad.

  

 

Aanwezig in rechtbank waarbij de rechter een beslissing moet gaan nemen over de toekomst van het Glazenhuis.

 

31 maart 2016
Een maand alcoholvrij is voorbij.
De actie, onderdeel van de IkPas campagne, die liep van 1 t/m 30 maart.
Wethouder van volksgezondheid Björn Lugthart deed samen met inwoners, raadsleden, medewerkers en bestuurders van de gemeente mee.
Dit jaar waren er vanuit het bedrijfsleven, zorg, sport, onderwijs en politie Rijswijkse ambassadeurs actief.

Wat is het toch een geweldige actie!
Vooral dat er over gesproken werd, dat je door deze actie er achter komt hoe makkelijk er tegenwoordig een glas aangeboden wordt.
Dat je er normaal niet bij stil staat. Maar door deze actie even wakker wordt.
We zijn niet tegen een drankje, biertje maar wel met verstand. Volgend jaar doet iedereen weer mee.
En we hopen nog veel meer.
Gefeliciteerd allen die mee gedaan hebben. Dat toont karakter!

Proost

Aan: Burgemeester en Wethouder van de Gemeente Rijswijk
In het bijzonder wethouder Ronald van der Meij
Ter kennisgeving naar de Gemeenteraad

Rijswijk, 18 februari 2016
Onderwerp: het glazen huis

Geachte College van B&W,

Uit de media heeft u inmiddels begrepen dat er een groot geschil is ontstaan tussen het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van het woonproject “de Sfinx” en “Rijswijk Wonen”.

Kort samengevat:

In een ledenvergadering uitgeschreven door de VVE heeft men besloten een “glazen huis” te plaatsen binnen het woonproject omdat het atrium, met name in de koude wintermaanden onbruikbaar is voor sociale bijeenkomsten voor de bewoners en eventuele omwonenden.

Tijdens deze vergadering was een vertegenwoordiger van Rijswijk Wonen aanwezig maar die heeft zich onthouden van een stem, zonder dit toe te lichten.

Het voorstel werd door de leden van de VVE aangenomen en is men aan de slag gegaan met het realiseren van het “glazen huis” waar de bewoners sociale en culturele bijeenkomsten kunnen organiseren.

Het “glazen huis” is door de brandweer op veiligheid gecontroleerd en is op nog kleine aanpassing, geschikt voor het beoogde gebruik.

Rijswijk Wonen heeft, om procedurele redenen, in haar wijsheid besloten het bestuur te ontzetten, zelf daar wat bestuurders neer te zetten, het huis te laten verwijderen en de reeds uitgegeven kosten van 30.000 euro hoofdelijk te verhalen op de leden van het bestuur.

Je moet maar durven, kosten individueel verhalen op toegewijde bestuurders.

Ik kreeg een gedicht onder ogen, dat toen ik het las de woorden verslond.
Er gebeurde iets met mij, kippenvel, tranen in mijn ogen.
Ik dacht dit gedicht wordt mijn nestor speechs.
Zo’n tekst inspireert mij, ik hoop u ook.
Het past zeker in herinnering na het afgelopen jaar ,maar ook voor de toekomst.
Ieder mag en kan er uithalen wat men wilt.

Het Leven

Het leven is een kans, profiteer ervan.

Het leven is mooi, bewonder het.

Het leven is een zegen, beproef het.

Het leven is een droom, verwezenlijk die.

Het leven is een uitdaging, neem die aan.

Het leven is een plicht, vervul die.

Het leven is een spel, speel het.

Het leven is duur, koester het.

Het leven is rijkdom, bewaar die.

Het leven is liefde, geniet ervan.

Het leven is droefheid, overwin die.

Het leven is een lied, zing het.

Het leven is een strijd, aanvaard die.

Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.

Het leven is geluk, maak het.

Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.

Het leven is leven, vecht ervoor.

Raadlsid Henny van de Horst van de gelijknamige partij in de raad gaat de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen in met een nieuwe partij. “Ik ben nog in overleg en kan dus nog niet zeggen of ik zelfstandig als de Ouderenpartij Rijswijk deelneem of dat ik namens de landelijke partij 50Plus van Jan Nagel aan de slag ga.”

Henny van der Horst (79) stapte eerder uit de door haarzelf opgerichte partij Gemeentebelangen Rijswijk. “Ik ben diep teleurgesteld in dit College”, meldde Henny tijdens het raadsdebat over de komst van asielzoekerscentrum. In mijn tijd was GBR altijd tegen achterkamertjespolitiek en nu doen ze het zelf. Die partij bestaat niet meer voor mij.”

Zij was eigenlijk van plan te stoppen. Maar nu ziet Henny de noodzaak voor een ouderenpartij in Rijswijk. “De ouderen hebben de steun hard nodig. Ze moeten langer zelfstandig blijven, dat is niet altijd gemakkelijk. In ben een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Ik fiets nog heel veel. De ouderenpartij in Rijswijk gaan niet alleen de belangen van ouderen behartigen, we zitten ook voor de jongeren in de gemeenteraad. Wat was ik trots op dit jonge College.”

Voor GBR en haar wethouder Ronald van de Meij heeft Henny van der Horst geen goed woord over. “Ronald werd altijd woedend als er iets in de achterkamertjes was bekonkeld. Daar komen ze weer met hun achterkamertjes, zei hij altijd. Nu doet hij het zelf.” Van der Horst (goed voor 2.200 stemmen bij de laatste verkiezingen) werd lange tijd met aangetekende brieven van advocaten juridisch aangevallen door GBR. “Ik wilde de KvK-papieren niet afstaan. Ik heb GBR met mijn spaarcentjes opgericht.”

Bron: Groot Rijswijk

 

Je wilt zo weer klein zijn, het op nieuw gaan beleven.
Geweldig!!! De opening werd met het piramide lied samen met de kinderen gezongen
Ik ben blij dat ik geweest ben.
Als raadslid heb ik zeker 6 a 8 jaar gevolgd
Het heeft veel te lang geduurd.
Maar we kijken nu vooruit.
Wethouder Dierdorp
Je hebt het onderwijs een geweldige zet in de goede richting gegeven.
Ze zouden een speelplaats naar jou moeten vernoemen.
" het Nicole Dierdorp Plein.
Jij houd niet van achterstallig onderhoud.
Als Raadslid ben ik blij dit nog mee te maken.